Kako aplicirati

Znanje je jedina imovina koju ti nitko ne može oduzeti.

A

Apliciranje

Ako ste završili odgovarajuću srednju školu, nemate financijskih mogućnosti nastaviti visokoškolsko obrazovanje (bilo zbog niskog imovinskog statusa bilo jer ste do sada živjeli u domu ili u starateljskoj obitelji), a želite upisati studij ekonomije ili prava na sveučilištu ili visokoj školi bilo gdje u Hrvatskoj, možete se javiti na javni natječaj Zaklade Ivana Hodak! Također je moguća prijava na natječaj i ukoliko već studirate.

Za dodjelu stipendije na dodiplomskom studiju mogu se natjecati redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

Opći podaci

da nisu stariji od 21 godinu ako upisuju prvu godinu studija, studenti druge i treće godine da nisu stariji od 24 godine, a studenti završnih godina da nisu stariji od 26 godina

Uvjet upisa

da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim ako iz osobito opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće Zaklade dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija

Prosjek ocjena

da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,5 ili više

Socijalna ugroženost

da se radi o socijalno ugroženim osobama čiji redoviti mjesečni ukupni prihod svakog člana domaćinstva ne prelazi iznos koji svake godine napose utvrđuje Zakon o izvršenju državnog proračuna kao osnovicu za obračun naknada i drugih primanja na temelju posebnih propisa

ili bez roditeljske skrbi

da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

Javni natječaj za financijske potpore raspisuje Upravno vijeće Zaklade, u pravilu jednom godišnje i objavljuje ga na web stranici Zaklade.

Broj stipendija svake godine određuje Upravno vijeće Zaklade ovisno o visini raspoloživih sredstava u Zakladi.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju sve gore spomenute uvjete, Upravno vijeće Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidata čiji prosjek ocjena na dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži.

O

Otvorene prijave

(11.05.2019.) Zaklada Ivana Hodak objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija za ak.god. 2019/20. -> prijave do 5. srpnja 2019.

Odlukom Upravnog Vijeća Zaklada Ivana Hodak raspisuje natječaj za akademsku godinu 2019/20. za dodjelu tri (3) stipendije za podmirenje školarine na nekom od preddiplomskih stručnih studija na Zagrebačke škole ekonomije i managementa te dvije (2) stipendije za troškove života tijekom studiranja.

NAPOMENA: Molimo da posljednju stranicu Natječaja isprintate te je popunjenu i potpisanu pošaljete zajedno sa svom nužnom dokumentacijom.

Natječaj

A

Akti Zaklade

Za apliciranje na Natječaj Zaklade nužno je zadovoljavati uvjete iz Statuta i Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade Ivana Hodak.