O nama

Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.

ZIH

Zaklada Ivana Hodak

ZAKLADA IVANA HODAK utemeljena je Ugovorom o osnivanju od 2. veljače 2009.g, sklopljenim između pet utemeljitelja Zaklade: Zagrebačke škole ekonomije i managementa (skraćeno: ZŠEM), dr.sc. Ljerke Mintas Hodak, Zvonimira Hodaka, dipl. iur, dr.sc. Đure Njavre i Ane Hanžeković-Čorak dipl. iur. Zaklada je osnovana i registrirana Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu od 20. ožujka 2009.g, a započela je sa radom nakon konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Zaklade održane 10. lipnja 2009.g.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Pavla Hatza 2, a tajništvo djeluje pri ZŠEM-u, Zagreb, Jordanovac 110.

Zaklada se financira redovitim godišnjim donacijama osnivača Zaklade kao i redovitim godišnjim ili povremenim donacijama pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te dobrotvornim akcijama koje organizira Zaklada .

Zaklada svake godine, u pravilu jednom, raspisuje javni natječaj na web stranici Zaklade za dodjelu financijskih potpora studentima koji zadovoljavaju uvjete iz Statuta i Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade.

Novi logo, 2014. –

Stari logo, 2009. – 2013.

M

Misija i vizija

U Hrvatskoj postoji znatan broj mladih, talentiranih ljudi koji, zbog nesretnih životnih uvjeta u kojima su odrasli, nemaju mogućnost dalje se školovati kad jednom završe srednju školu. Kako je kod nas u zadnje vrijeme sve izraženija tendencija da se visoko obrazovanje plaća, ideja osnivača Zaklade Ivana Hodak bila je da se, kao uspomena na prerano umrlu mladu pravnicu Ivanu Hodak koja je tek započinjala svoju karijeru kako među pravnicima tako i među studentima ekonomije, osnuje ova Zaklada, putem koje bi se prikupljala sredstva za financijsku pomoć u obliku naknade školarina ili troškova života za bilo pravni bilo ekonomski studij takvih mladih osoba.

Prikupljena sredstva Zaklade koriste samo za ove općekorisne i dobrotvorne svrhe:

1.

Za dodjelu novčanih potpora radi pomoći u školovanju prvenstveno na dodiplomskom, a prema raspoloživim sredstvima Zaklade i na diplomskom i poslijediplomskom studiju.

2.

Izuzetno i za upućivanje osoba iz toč. 1. na daljnju izobrazbu i usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu.

3.

Izuzetno, ovisno o raspoloživim sredstvima, i za nagrađivanje stručnih i znanstvenih radova iz područja ekonomije i prava.

U

Upravni odbor

Dr. sc. Ljerka Mintas Hodak

predsjednica Upravnog vijeća Zaklade, pravnica i redovita prof. na ZŠEM-u

Zvonimir Hodak

odvjetnik i kolumnist

Ana Hanžeković Čorak

pravnica, članica Upravnog odbora Genera d.d.

Vesna Njavro

direktorica nakladničke kuće Mate d.o.o.

Dr. sc. Đuro Njavro

dekan ZŠEM-a, istaknuti ekonomist

A

Administracija

mr.sc. Dora Lozo

tajnica Zaklade Ivana Hodak

Đurđica Tkalčec

voditeljica Računovodstvene službe Zaklade Ivana Hodak i voditeljica Računovodstvene službe ZŠEM-a

mag.iur. Ida Čavar

Službenik za zaštitu osobnih podataka Zaklade Ivana Hodak

mr.sc. Karmela Maslać Aleksić

Digital Content Manager