Prijava

Elektronska prijava na Natječaj 2015/16.

PRIJAVA

Pred Vama se nalazi obrazac za prijavu za Stipendije Zaklade Ivana Hodak.

Molimo vas da popunite elektronski obrazac u nastavku:

[contact-form-7-custom-skin id=”674″]

Popunjavanjem ovog elektronskog obrasca obvezujem se dostaviti poštom sljedeću dokumentaciju (nepotpune prijave se neće razmatrati):

a) ostvareni prosjek ocjena na studiju
b) svjedodžbe srednje škole i državne mature za studente koji upisuju i godinu studija
c) rješenje centra za socijalnu skrb
d) potvrdu porezne uprave o prihodima članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu kalendarsku godinu