Popis stipendista

1)    Abramović Margareta
2)    Bogdan Vedrana
3)    Gjuretek Nenad
4)    Glavinić Mladen
5)    Gršetić Marija
6)    Grubač Teo
7)    Islami Andi
8)    Jergović Nina
9)    Jurić Borna
10) Kesten Stjepan
11) Kesten Ivana
12) Knežević Lana
13) Kordić Vedrana
14) Kordić Nataša
15) Leskovec Marija
16) Markulin Mihael
17) Martić Karlo
18) Matanović Daliborka
19) Matusina Ema
20) Miljević Nina
21) Novak Sanja
22) Pavliček Dastina
23) Petković Lucija
24) Posavec Zvjezdana
25) Radić Srna
26) Sabljak Julijana
27) Šimičić Željka
28) Vučković Karla
29) Yasin Alma