Održana 27. sjednice Upravnog vijeća Zaklade Ivana Hodak

Prihvaćano je Godišnje izvješće, te finacijsko izvješće zaklade za 2013. i 2014 godinu. Usvojen je plan rada za 2014. Ovo su samo neki od zaključaka 27. sjednice Upravnog vijeća Zaklade Ivana Hodak, održane 11. svibnja 2015. godine.

Predsjednica Zaklade Ljerka Mintas-Hodak predložila je  da Zaklada uz tekuće stipendije u ak.god. 2015/16. raspiše  natječaj za dvije stipendije za školovanje na stručnom  studiju Ekonomije i managementa te  dvije stipendije na stručnom studiju Poslovnog prava i ekonomije. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog.

Usvajen je plan Zaklade za dodjele stipendija  za ak.god. 2015/16.:

isplata  devet  ( 9 ) stipendije za troškove studiranja temeljem ugovornih obveza za :

 • Marija Leskovec za IV godinu studija Ekonomije i managementa
 • Julijana Sabljak, za IV godinu studija Ekonomije i managementa
 • Teo Grubač, za III godinu studija Ekonomije i managementa
 • Karla Vučković, za III godinu studija Ekonomije i managementa
 • Marko Komšo , za IV godinu studija Ekonomije i managementa
 • Eva Miljak, za II godinu studija Poslovnog prava i ekonomije
 • Lorena Islami, za II godinu studija Poslovnog prava i ekonomije
 • Nevenka Jolić, za II godinu studija Poslovnog prava i ekonomije
 • David Pranjić, za II godinu studija Poslovnog prava i ekonomije

isplata tri  (3 ) stipendije za troškove života tijekom studiranja za:

 • Almu Yasin, za V godinu Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Emu Matusinu , za III godinu upravnog studija na Sveučilištu u Splitu
 • Marka Komšu, za IV godinu studija na ZŠEM-u

dvije ( 2 ) stipendije za školovanje na stručnom  studiju Ekonomije i managementa

dvije ( 2 ) stipendije na stručnom studiju Poslovnog prava i ekonomije

dvije ( 2 ) stipendije za troškove života na sveučilišnom studiju prava ili ekonomije

visina stipendije troškova života u ak.god. 2015/16. iznosi 12.000,00 kn

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Zaklade koji će se objavljen  na web stranici Zaklade.

Natječaj se raspisuje  za dodjelu dvije stipendije za troškove studiranja na stručnom studiju Ekonomije i managementa i dvije nastručnom  studiju Poslovnog  prava i ekonomije te dvije za troškove života na sveučilišnom studiju prava ili

Broj stipendija za koje se raspisuje natječaj utvrđen je Planom dodjele sredstva Zaklade za ak.god. 2015/16.

Predsjednica, dr. sc. Ljerka Mintas Hodak zatražila je mišljenje članova o daljnjem načinu deponiranja financijskih sredstava Zaklade obzirom da istječe trogodišnji depozit kod Kreditne banke Zagreb. Sredstva su bila oročena po kamati od 6% godišnje. Ista banka sada nudi kamatu od 3%.

U diskusiji koja je usljedila došlo se do dva prijedloga:dase oročenje realizira kod druge poslovne banke koja nudi više od 3% kamate sa mogućim potpisivanjem donatorskog ugovora, ili da se 2/3 sredstava uloži u investicijski fond a 1/3 u banku i da se rasporedi na slijedeći način: 2/3 u depozit a 1/3 da se ostavi za raspolaganje na žiro račun.