Zaklada Ivana Hodak objavljuje dopunu najtečaja objavljenog 11.5.2015.

Zaklada Ivana Hodak objavila je dopunu Natječaja za akademsku godinu 2015/16.

Za uvid u Dopunu najtečaja kliknite ovdje!
Za prijavu i više informacija kliknite ovdje!